ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ราคารถใหม่ Thairung ประจำเดือนสิงหาคม 2561

TR Transformer II

รุ่น ราคา หมายเหตุ
2.4 2WD AT 1,465,000
2.8 4WD MT 1,555,000  
Max 2.4 2WD AT 1,545,000
Max 2.8 4WD MT 1,635,000
Maxi 2.4 2WD AT 1,545,000
Maxi 2.8 4WD MT 1,635,000